Đề nghị xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước

Chiều 24-6, với 459 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 94,25%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Quốc hội chiều 24-6. Ảnh: VIẾT CHUNG
Quốc hội chiều 24-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 cho biết, về lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí ý kiến của các đại biểu Quốc hội về kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế tại dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022; giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN.

1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về ý kiến Chính phủ tiếp tục chậm gửi tài liệu quyết toán NSNN năm 2022, UBTVQH nhất trí với ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã nêu; đề nghị Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác quyết toán NSNN tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật NSNN hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NSNN cùng các luật có liên quan để sớm thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm theo yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội.

UBTVQH cũng đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ sung 3.102 tỷ đồng số tăng thu vào dự toán thu NSNN năm 2022 để thực hiện đúng quy định của Luật NSNN. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp thông tin, số liệu quyết toán thu, chi NSNN năm 2022 chênh lệch lớn so với thông tin, số liệu đã báo cáo Quốc hội, UBTVQH và chưa kịp thời báo cáo để phê chuẩn bổ sung dự toán số tăng thu và phương án, phân bổ số tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 theo đúng quy định.

UBTVQH đề nghị Chính phủ không để lặp lại tình trạng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh số liệu sau thời gian chỉnh lý quyết toán như hiện nay.

Tin cùng chuyên mục