Đề xuất tiếp tục thu hồi đất để thực hiện 29 dự án

Chiều 21-11, Sở TN-MT TPHCM cho biết, qua rà soát hồ sơ pháp lý các dự án, đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định, đã đề xuất UBND TP trình HĐND TPHCM danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2024.

Cụ thể, có 29 dự án cần thu hồi đất đã có Nghị quyết thông qua quá 3 năm với tổng diện tích đất thu hồi hơn 201 hecta. Ngoài ra, có 7 dự án cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích đất thu hồi 189,3 hecta.

Đề xuất tiếp tục thực hiện việc đăng ký vào danh mục thu hồi đất để thực hiện đối với 29 dự án quá hạn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đề xuất tiếp tục thực hiện việc đăng ký vào danh mục thu hồi đất để thực hiện đối với 29 dự án quá hạn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các dự án này là dự án công trình công cộng, phục vụ nhu cầu cần thiết của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ chỉnh trang phát triển đô thị. Qua rà soát nhận thấy các dự án trên đã đầy đủ pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2024 (đã được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công hàng năm, đồng thời, hiện nay các công trình, dự án này vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thành các thủ tục thu hồi đất, giao - thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định), do đó, đề xuất tiếp tục thực hiện việc đăng ký vào danh mục thu hồi đất để thực hiện đối với 29 dự án trên.

Tin cùng chuyên mục