Đề xuất xây dựng khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng

Theo đề xuất, doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu thương mại tự do được áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp

Chiều 4-4, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm như TPHCM, đồng thời được vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố.

Đáng lưu ý, Đà Nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu.

Cụ thể, khu thương mại tự do Đà Nẵng là khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, dịch vụ hậu cần cảng, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế. Khu thương mại tự do Đà Nẵng có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu thương mại tự do Đà Nẵng với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng là đối tượng được thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, có quyền và nghĩa vụ như đối với nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo pháp luật về đất đai.

HT.jpeg
Quang cảnh cuộc họp

Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ có các chính sách ưu đãi đầu tư. Cụ thể, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng tương tự dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, UBND Đà Nẵng quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại khu thương mại tự do Đà Nẵng không quá 70 năm.

Mức ưu đãi, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng tương tự dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế.

Mức ưu đãi, thời hạn áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng tương tự dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán, cung ứng giữa nội địa và nước ngoài với khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng tương tự quy định pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với khu phi thuế quan.

Bên cạnh đó, các ưu đãi đầu tư khác chưa quy định tại khoản này của khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng ưu đãi đầu tư tương tự khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư, kế toán, thuế, đất đai và pháp luật có liên quan. Đối với dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau trong cùng một thời gian thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng quy định về chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tin cùng chuyên mục