Đền bù

Khách du lịch Đức hỏi một nông dân Mỹ:

- Nghề trồng trọt chính của anh là gì?

- Cây hạt dẻ.

- À, ra vậy! Anh thu hoạch như thế nào?

- Chờ gió thổi làm rụng quả.

- Thế nếu không có gió thì sao?

- À, trường hợp đó chúng tôi đòi đền bù thiệt hại do thiên tai gây ra cho nông nghiệp.

TỨ QUÝ (st)

Các tin, bài viết khác