Điều tra về thực trạng kinh doanh vàng tại TPHCM,Hà Nội,Đà Nẵng

* Ngày 17-3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 17 ngân hàng thương mại trong nước

* Ngày 17-3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 17 ngân hàng thương mại trong nước đã ký kết thỏa thuận khung về cho vay lại dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III (SMEFP III) với tổng số vốn tín dụng là 15 tỷ yên.

Dự án SMEFP do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã triển khai từ năm 2003 qua 2 giai đoạn với số vốn trung và dài hạn tương đương trên 9 tỷ yên.

* Ngày 17-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội, TPHCM và TP Đà Nẵng thu thập và cung cấp các thông tin, số liệu về thực trạng kinh doanh vàng trên địa bàn. Việc kiểm tra tập trung vào các hoạt động mua bán vàng, sản xuất, gia công vàng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng trên địa bàn TP; hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh vàng; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

H.Yên