Đó đây

* Ba cuốn sách nhỏ nhất của ba quốc gia trên thế giới: Nước Ý có một cuốn sách kích thước 12x15mm, ruột sách in trên 4.000 từ. Nhật Bản có một cuốn sách kích thước nhỏ hơn là 23mm, gồm 24 trang, in được 100 dòng chữ. Nước Mỹ lại có cuốn sách cực nhỏ với diện tích trang sách không đầy 1mm².

* Cuốn sách dài gần 3 km: Ét-ga Mê-đi-na sinh năm 1947 là nhân viên nhà băng ở Bô-gô-ta (thủ đô Cô-lum-bi-a) đã ghi tên mình và sách kỷ lục Ghi-nét. Ông đã xuất bản cuốn Trăm năm cô đơn của nhà văn G.G Mác-két có khổ rộng là 3,5 cm, dưới dạng cuốn giấy, dài 2.891m (gần 3km). 

Lê Lam Sơn (st)

Các tin, bài viết khác