Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày 29-10, Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về báo cáo kết quả việc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện đúng, sáng tạo, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức mở rộng “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” từ điểm cầu Trung ương đến 117 điểm cầu trong tỉnh để kết nối với hội nghị trực tuyến toàn quốc. 22/22 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo tiến độ, thời gian, thời lượng quy định với 98,13% cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập Nghị quyết và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nên việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết có lúc có nơi còn chậm, chất lượng chưa đám ứng yêu cầu đưa ra.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhận xét, Tỉnh uỷ, Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Nam, cũng như các tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm Chị thị 01 của Bộ Chính trị về tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tỉnh ủy Quảng Nam đã xây dựng được chương trình hành động, chương trình toàn khoá, đặc biệt là xây dựng được nhiều chuyên đề. Có thể kể đến như: Chuyên đề về kinh tế - xã hội, chuyên đề về tổ chức cán bộ, chuyên đề về tuyên truyền, chuyên đề về kiểm tra giám sát.

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp nhưng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII  vào cuộc sống và có nhiều thành công. Ví dụ việc tỉnh Quang Nam đã tổ chức việc phòng, chống dịch rất hiệu quả trong 2 năm vừa qua. Và sau khi kiểm soát cơ bản được dịch thì có các chương trình phục hồi kinh tế. Trên thực tế sau 1 năm giảm âm sâu thì bắt đầu khi dịch được kiểm soát thì bắt đầu kinh tế có sự nâng lên và có chiều hướng phát triển.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị cũng lưu ý, những hạn chế, tồn tại thì trong báo cáo cũng đã nêu và thống nhất với báo cáo tự kiểm điểm. Tổng thể là tốt nhưng cá biệt thì có những tổ chức đảng làm chưa tốt. Tính dự báo trên một số mặt cũng chưa sát. Quảng Nam cần tập trung khắc phục những mặt hạn chế, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Tin cùng chuyên mục