Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm 2024 gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023, song vốn đăng ký bình quân/1 doanh nghiệp chưa quay lại mốc trung bình trong giai đoạn 2019-2022.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023
Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023

Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT), trong tháng 4 đã có thêm 15.307 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 175.822 tỷ đồng; giảm 4,1% về số doanh nghiệp và tăng 13,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 4 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là 51.551 doanh nghiệp, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký mới đạt 507.996 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo vùng, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có số doanh nghiệp đăng ký giảm. Đông Nam bộ giảm nhẹ (1,4%); ĐBSCL có mức giảm cao nhất (8,4%).

Tính chung, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm 2024 là 81.260 doanh nghiệp. Con số này gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (67.798 doanh nghiệp). Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân/1 doanh nghiệp dù có tăng, nhưng chưa quay lại mốc trung bình trong giai đoạn 2019-2022 (12,8 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục