Doanh nghiệp xăng dầu không được thông quan vì nợ thuế hơn 684,4 tỷ đồng

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, công ty này có số tiền thuế quá hạn nộp (số tiền cưỡng chế là hơn 684,4 tỷ đồng) nên Cục Thuế TPHCM đã đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan đối với công ty này là đúng quy định.

Sau khi Bộ Công thương có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được thông quan xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn hàng nhập khẩu cho thị trường trong nước, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, cơ quan hải quan không nhận được bất kỳ phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu.

Đối với một số trường hợp cụ thể như đề nghị gỡ bỏ các hình thức xử lý bằng biện pháp hành chính do nợ thuế và tạo điều kiện cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, công ty này có số tiền thuế quá hạn nộp (số tiền cưỡng chế là hơn 684,4 tỷ đồng) nên Cục Thuế TPHCM đã đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan đối với công ty này là đúng quy định.

Đối với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15-6-2020 của Chính phủ thì “hạn chót” đến ngày 10-8-2022, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu phải trang bị thiết bị đo mức bồn bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất - nhập - tồn kho với cơ quan hải quan. Nhưng đến nay, tổng kho xăng dầu của Nam Sông Hậu không đáp ứng được điều kiện này, nên không đủ điều kiện để nhập khẩu xăng dầu.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà về việc sử dụng chứng thư chất lượng do nhà cung cấp cấp đi theo tàu nhập khẩu để xem xét thông quan là không phù hợp với Quyết định số 3810 ngày 18-12-2019 của Bộ KH-CN vì mặt hàng xăng dầu nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan và cơ quan kiểm tra là Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính khẳng định, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là do chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Công thương cần yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, thực hiện đúng các quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Bộ Công thương rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Tin cùng chuyên mục