Đổi mới, cải cách mạnh mẽ tư pháp nhưng luôn dưới sự lãnh đạo của Đảng

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo. 

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến cụ thể về một số nội dung quan trọng của 2 đề án: “Xây dựng tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, “Xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên” do Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao xây dựng và báo cáo thực hiện “Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đổi mới, cải cách mạnh mẽ tư pháp nhưng luôn dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần đổi mới, cải cách mạnh mẽ nhưng luôn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 14-10-2021 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nêu rõ, việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm.

Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng Đề án “Xây dựng tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” cần hoàn thiện, bổ sung một số nội dung như giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lạm dụng công nghệ cao tác động đến bản chất của vụ án, vụ việc, sự thật khách quan, tính đúng đắn trong quá trình xét xử, việc ra phán quyết của tòa, của thẩm phán khi áp dụng tố tụng trực tuyến…

Tin cùng chuyên mục