Đừng để cán bộ ngại về cơ sở

Luân chuyển cán bộ về cơ sở là một chủ trương quan trọng của Đảng, mang lại nhiều lợi ích không chỉ trong việc đào tạo, rèn luyện cán bộ mà còn trong việc gắn kết cán bộ với nhân dân.

Thực tế tại TPHCM trong những năm qua, công tác này được quan tâm và thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả. Trong đó, năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định luân chuyển 9 bí thư cấp ủy. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng đã luân chuyển cán bộ từ cấp phòng ban về cơ sở và ngược lại.

Đến nay, các cán bộ được luân chuyển luôn phát huy được trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo toàn diện của đơn vị, nhất là ở những địa phương còn khó khăn, phức tạp. Những kết quả đạt được ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị mang dấu ấn không nhỏ của các cán bộ luân chuyển. Họ đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tiếp cận, giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn tại của cấp ủy, chính quyền địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Song, thực tế cho thấy công tác này vẫn còn gặp phải khó khăn, thách thức. Trước hết, một số cán bộ có tâm lý e ngại, lo lắng khó phát triển thêm hay không thể thăng tiến cao hơn khi luân chuyển về cơ sở. Khi cán bộ không chắc chắn về tương lai của mình, họ có thể mất tập trung và không thể làm việc hiệu quả trong công việc hàng ngày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tổ chức, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đòi hỏi tổ chức phân công phải cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về lý do, mục tiêu của việc luân chuyển, đồng thời hỗ trợ cán bộ trong quá trình thích nghi và hòa nhập vào môi trường mới.

Để nâng cao hiệu quả của công tác luân chuyển cán bộ, cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ về vai trò quan trọng của việc gắn bó với cơ sở. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế và chính sách liên quan đến luân chuyển cán bộ. Điều này bao gồm việc đưa ra các chính sách đãi ngộ hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong quá trình luân chuyển.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có vai trò rất quan trọng, giúp cán bộ nhanh chóng thích nghi nhiệm vụ mới và phát huy được năng lực cá nhân. Song song đó, cần gắn kết chặt chẽ công tác luân chuyển cán bộ với quy hoạch cán bộ để đảm bảo rằng cán bộ được luân chuyển có đủ trình độ và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi về cơ sở.

Tin cùng chuyên mục