Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh)

Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh)

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) ảnh 1

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đỗ Đức Hiển

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Hiệp

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Hứa Quốc Hưng 

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Kim Yến

Các tin, bài viết khác

" />