Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân)

Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) ảnh 1

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Dương Ngọc Hải

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Thị Thu Hương

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thiện Nhân

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Hà Phước Thắng

Các tin, bài viết khác