Dư âm...

Ông nọ chuệnh choạng bước lên xe buýt chật cứng sáng đầu năm và đề nghị:

- Làm ơn nhường chỗ cho một người đang mang cái bể cá dễ vỡ!

Có người ngồi gần cửa đứng dậy….rồi ngạc nhiên hỏi:

- Này, còn bể cá đâu?

Người đàn ông liền vỗ bồm bộp vào bụng mình:

- Đây này, tám lít bia và mười mấy con cá cờ trọn đêm tất niên!

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác