Dự kiến giao hơn 8.600 cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cho phường, xã, thị trấn

Sở Nội vụ vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM giai đoạn từ năm 2024-2026 quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Công chức phường An Phú Đông, quận 12 giải quyết hồ sơ cho người dân
Công chức phường An Phú Đông, quận 12 giải quyết hồ sơ cho người dân

Năm 2024, đối với 80 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023–2030, Sở Nội vụ đề xuất giao 480 cán bộ và 1.052 người hoạt động không chuyên trách.

Giai đoạn năm 2024–2026, 169 phường thực hiện chính quyền đô thị sẽ được giao 1.037 cán bộ và 3.345 người hoạt động không chuyên trách.

Còn 63 xã, thị trấn thuộc 5 huyện sẽ có 705 cán bộ, 805 công chức và 1.235 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, giao tăng thêm 12 cán bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND và tăng thêm 57 công chức theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Sở Nội vụ đề xuất UBND TPHCM giao UBND TP Thủ Đức, quận, huyện phân bổ, bố trí, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại phường, xã, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý trên từ ngày 1-4-2024 theo quy định tại Nghị quyết 12.

Đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp việc sử dụng kinh phí và chịu trách nhiệm tham mưu UBND TP bổ sung kinh phí dự toán.

Điều 9, Nghị quyết 98 quy định UBND huyện thuộc TP có không quá 3 phó chủ tịch. Đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thì UBND phường, xã, thị trấn có không quá 3 phó chủ tịch.

Việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và thuộc biên chế cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được giao hằng năm.

HĐND TP có thẩm quyền căn cứ quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, quyết định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; quyết định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn, bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn…

Tin cùng chuyên mục