Dự kiến tăng lương cơ sở lên 1,21 triệu đồng/tháng từ 1-5-2016

(SGGP).- Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để xin ý kiến hoàn thiện, trong đó đưa ra đề xuất điều chỉnh từ ngày 1-5-2016, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ mức cũ từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, với mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng được áp dụng như hiện nay cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11-11-2015 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó nêu rõ giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng (tăng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng kể từ 1-5-2016.

VĂN PHÚC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn