Dùng biện pháp cứng rắn để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém

(SGGP).- Tại hội thảo “Chuyển động kinh tế vĩ mô và triển vọng tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM)” tổ chức ngày 9-10 ở Hà Nội, ông Bùi Huy Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng (TCTD) và hoạt động ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, việc cơ cấu lại các NHTM cổ phần yếu kém thời gian qua đã đạt được một số kết quả.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã trình Thủ tướng 8 phương án cơ cấu lại đối với 9 NHTM cổ phần yếu kém. Trong đó, 3 ngân hàng đã được hợp nhất, 1 ngân hàng hợp nhất với 1 TCTD khác, 1 ngân hàng sáp nhập vào ngân hàng khác, 3 ngân hàng được chấp thuận phương án tự tái cơ cấu. Đối với 1 ngân hàng yếu kém còn lại, NHNN đang xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sở có sự tham gia vốn của TCTD nước ngoài. Về định hướng tái cơ cấu trong giai đoạn tới, NHNN sẽ yêu cầu tất cả các TCTD triển khai tái cơ cấu toàn diện trên các mặt tài chính, hoạt động và quản trị điều hành. NHNN sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp để tiến hành tái cơ cấu, trong đó ưu tiên giải pháp các TCTD tự tái cơ cấu dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất tự nguyện hoặc kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vốn để xử lý tổn thất, khôi phục hoạt động. Sau khi khai thác tối đa biện pháp trên không có hiệu quả, NHNN sẽ kiên quyết và sẵn sàng áp dụng các biện pháp can thiệp, kể cả các biện pháp cứng rắn mang tính bắt buộc để xử lý các TCTD yếu kém.

Về xử lý tồn tại trong cơ chế, chính sách và những tác động tiêu cực do sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống ngân hàng, ông Bùi Huy Thọ cho biết NHNN sẽ đánh giá thận trọng nguồn lực tài chính của các cổ đông khi tham gia góp vốn, mua cổ phần tại TCTD để từ chối những nhà đầu tư không có đủ năng lực tài chính, sử dụng vốn vay ngân hàng để góp vốn, mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu ngân hàng. Đồng thời, xây dựng quy định về các khoản cho vay để góp vốn, mua cổ phần tại các TCTD phải loại bỏ khỏi vốn lõi khi xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu nhằm hạn chế tình trạng sở hữu, đầu tư chéo. Tăng cường giám sát đối với các cổ đông và nhà đầu tư lớn của ngân hàng trong quan hệ tín dụng với ngân hàng để hạn chế nguy cơ ngân hàng bị lạm dụng, chi phối bởi lợi ích nhóm.

MINH GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

" />