Được quyền bảo lưu ý kiến

Hỏi: Xin hỏi, khi thảo luận ở Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, nếu có ý kiến trái chiều mà không được đa số tán thành, ủng hộ thì đảng viên đó được quyền bảo lưu ý kiến của mình thế nào và tổ chức Đảng có trách nhiệm gì trong vấn đề này?

Nguyễn Minh Thành (Quận 6)

Đáp: Trước hết phải khẳng định rằng, đảng viên được “thông tin và thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng, đồng thời được quyền báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời”.

Điều lệ Đảng quy định: “Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng”.

Trong Đảng, tổ chức Đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức trong toàn Đảng phải phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban chấp hành Trung ương. Nguyên tắc này bảo đảm trong Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành động để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng. Nhưng Đảng tôn trọng ý kiến đảng viên, kể cả ý kiến trái chiều. Nếu đảng viên muốn bảo lưu thì được báo cáo lên cấp ủy cấp trên xem xét.

Để đảng viên thực hiện quyền bảo lưu ý kiến trái chiều thì cần được tổ chức thảo luận kỹ trước khi biểu quyết. Đảng viên có ý kiến thiểu số muốn được bảo lưu ý kiến của mình thì báo cáo với chi bộ hoặc cấp ủy nơi đó xem xét và được báo cáo ý kiến của mình lên các cơ quan lãnh đạo cấp trên. Trong khi chờ cấp trên xem xét, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của tổ chức Đảng, làm theo ý kiến của đa số, không được truyền bá những quan điểm, ý kiến trái với quan điểm trái với nghị quyết của Đảng. Không được làm lộ bí mật của Đảng và Nhà nước. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

TUẤN SƠN thực hiện

Các tin, bài viết khác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP