Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19

Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19

Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 1
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 2
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 3
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 4
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 5
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 6
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 7
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 8
Đường phố Hà Nội đìu hiu, hàng quán đóng cửa vì Covid-19 ảnh 9

NGUYỄN QUỐC - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác