Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi

Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi

Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 1
Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 2
Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 3
Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 4
Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 5
Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 6
Gần 750 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi ảnh 7

TRUNG THU - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />