Giá trị

Ông chủ nói với toàn thể nhân viên:

- Ở đây tôi không muốn thuê những người chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Tôi thích những người dám nói thẳng, nói thật với tôi cho dù điều đó có thể làm cho tôi đuổi việc họ.

NGỌC TƯƠI (st)

Các tin, bài viết khác