Giá vàng sáng ngày 5-8-2014

Khu vực Loại Mua Bán
TP.HCM SJC 1Kg 36.500 36.620
SJC 1 lượng 36.500 36.620
SJC 1 chỉ 36.500 36.650
Hà Nội Vàng SJC 36.500 36.640
Đà Nẵng Vàng SJC 36.500 36.640
Nha Trang Vàng SJC 36.490 36.640
Cà Mau Vàng SJC 36.500 36.640


Đơn vị tính
: ngàn đồng/lượng. Nguồn SJC