Giá vàng sáng ngày 8-8-2014

Khu vực Loại Mua Bán
TP.HCM SJC 1Kg 36.580 36.730
SJC 1 lượng 36.580 36.730
SJC 1 chỉ 36.580 36.760
Hà Nội Vàng SJC 36.580 36.750
Đà Nẵng Vàng SJC 36.580 36.750
Nha Trang Vàng SJC 36.570 36.750
Cà Mau Vàng SJC 36.580 36.750


Đơn vị tính
: ngàn đồng/lượng. Nguồn SJC