Kinh tế

Nhóm hàng duy nhất có tăng trưởng xuất khẩu trong 11 tháng

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, trong khi hầu hết các nhóm hàng khác đều giảm kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng thì nhóm duy nhất có tăng trưởng lại là nông - lâm - thủy sản, tiếp tục trở thành điểm sáng của nền kinh tế xuất khẩu.