Phản hồi bài báo “Khi thứ trưởng nói khác bộ trưởng”

Giao cho UBND tỉnh Hậu Giang làm chủ dự án Quốc lộ 61 B

Báo SGGP ngày 15-9 có bài “Khi thứ trưởng nói khác bộ trưởng” đề cập đến 2 quyết định bất nhất của Bộ GTVT về dự án QL 61B nối thị xã Vị Thanh với TP Cần Thơ. Trong đó đề cập: ngày 11-8-2006, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng ký văn bản số 4837/BGTVT-KHĐT đề nghị Bộ KHĐT giao cho địa phương chủ trì thực hiện các dự án giao thông đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP).

Công văn đề nghị Bộ KH-ĐT giao cho 8 tỉnh thành, trong đó giao cho Hậu Giang chủ trì thực hiện dự án đường nối TX Vị Thanh - Cần Thơ với tổng nguồn vốn 1.000 tỷ đồng, trong đó: Hậu Giang 800 tỷ đồng, TP Cần Thơ 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 7-9-2006, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức lại ký công văn số 5347/BGTVT-KHĐT gửi Văn phòng Chính phủ về việc giao tỉnh Hậu Giang quản lý thực hiện đường nối dài TX Vị Thanh với TP Cần Thơ.

Tại công văn này, lại yêu cầu Hậu Giang tiếp tục sử dụng lực lượng tư vấn và quản lý dự án đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ trước đây” - nghĩa là sử dụng Ban QLDA Biển Đông thực hiện!?

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1561/TTG-KTTH. Theo đó, đồng ý về nguyên tắc chuyển giao một số dự án đầu tư đường giao thông bằng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003-2010 hiện Bộ GTVT đang quản lý, thực hiện cho UBND cấp tỉnh.

Trong đó, nêu rõ: đường Vị Thanh – Cần Thơ (Quốc lộ 61B) đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang giao cho UBND tỉnh Hậu Giang. Bộ GTVT thống nhất phương án thực hiện chuyển giao và triển khai theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng dự án.

C.H.P.

Các tin, bài viết khác