Giao thông liền mạch

- Đường giao thông xứ mình dạo gần đây đã có sự chuyển biến lẹ làng. Mảng nổi lên rõ nhất là đường cao tốc. Trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đã có 1.000km đưa vào khai thác, 800km đang thi công. Và dự báo này được đánh giá là khả thi: tới năm 2025, sẽ có thể chạy một lèo từ Hà Nội tới Cà Mau trên đường cao tốc.

- Nhưng trên tuyến dọc, nhiều đoạn đường cao tốc đã thông xe vẫn chưa hoàn thiện. Nữa, tình trạng thiếu đường cao tốc tuyến ngang sẽ làm xe cộ dễ ngắc ngư nếu phát sinh sự cố?

- Rõ ràng là chuyện chưa hoàn thiện khiến đường cao tốc chưa ngon, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn. Cả tình trạng tuyến đường mới đưa vào khai thác mà đã đề nghị mở rộng cũng cho thấy cái dở về tầm nhìn và quản lý. Còn tuyến ngang, nhiều đường cao tốc quan trọng ở cả 3 miền sẽ đưa vào vận hành trong 2-3 năm tới. Đời sống và làm ăn sẽ khác nhiều.

- Để khá hơn, cần nhiều yếu tố chứ đâu chỉ mỗi con đường?

- Giao thông phải nhặm lẹ đi trước thì mới tính được thứ khác. Ngay cả giao thông, không chỉ xây đường cao tốc mà cả các cảng sông - biển, cảng hàng không, đường sắt đô thị… cũng phải tăng tốc. Nhiều vướng víu trong đời sống sinh hoạt và thói quen làm việc của doanh nhân cũng sẽ thay đổi. Khi trì trệ được tháo gỡ, dự án mới được hoàn tất, sẽ có thêm lòng tin vào chuyện giao thông liền mạch.

Tin cùng chuyên mục