Giới thiệu về “Thư mục chuyên đề Hồ Chí Minh” của Báo Sài Gòn Giải Phóng năm 1975 - 2007

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 4 tháng tổ chức thực hiện, Phòng Thư viện – tư liệu Tòa soạn Báo SGGP đã hoàn thành bộ sưu tập tổng hợp tin bài biên tập thành Thư mục chuyên đề Hồ Chí Minh.

Thư mục này gồm hơn 2.000 bài viết, ảnh tư liệu, tin tức được đăng trên Báo SGGP từ năm 1975 đến nay.

Bố cục cấu trúc thư mục được trình bày theo các chuyên mục lớn như cuộc đời, sự nghiệp, những mẩu chuyện về Bác; tập hợp các bài viết về tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch; tập hợp các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh; tập hợp các bài viết của các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước, của bạn bè quốc tế ca ngợi Hồ Chí Minh; sưu tập các bài viết về tình cảm của đồng bào dân tộc cả nước hướng về Người và tình cảm của Người dành cho toàn thể đồng bào cả nước; tập hợp các bài viết của nhân dân thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh và bàn về ảnh hưởng của Hồ Chủ tịch đến phong trào cách mạng của các dân tộc trên thế giới; các bài viết về Bác gắn liền với các ngày kỷ niệm của các ngành, các giới và các địa phương.

Sưu tập các bài viết về những kỷ vật, địa danh, di tích nhân chứng lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, tập hợp các bài thơ viết về Bác và các tác phẩm văn hóa nghệ thuật về Bác, hình tượng của Bác trong tác phẩm văn học nghệ thuật.

Các cá nhân, đơn vị cơ quan tổ chức nếu có yêu cầu cần thông tin tư liệu để phục vụ cho đợt tuyên truyền vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010), xin vui lòng liên hệ:

Phòng Thư viện – Tư liệu
Tòa soạn Báo SGGP (cô Đào Hương),
432 – 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TPHCM. ĐT: 08-8344386.
Email: libsggp@sggp.org.vn

Các tin, bài viết khác