Gói thầu mua sắm dưới 50 triệu đồng, không bắt buộc phải ký hợp đồng

SGGP
Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu và quy trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, nội dung mua sắm, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22-5-2019.

Gói thầu mua sắm dưới 50 triệu đồng, không bắt buộc phải ký hợp đồng

Theo đó, gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Tuy nhiên vẫn phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, quyết định trên cũng yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi mua sắm phải bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

CHẾ HÂN

Các tin, bài viết khác

Ngân hàng - Chứng khoán

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng đều qua các năm

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn TPHCM. Trong 10 năm thực hiện, năng suất lao động khu vực nông thôn được cải thiện: năm 2008 đạt 29,4 triệu đồng/người, năm 2018 đạt 90 triệu đồng/người. 

Đầu tư

Thông tin kinh tế