Hai Giám đốc Sở được bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM

Được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng và Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Văn Thinh cam kết sẽ quyết tâm, nỗ lực thực hiện chương trình hành động đề ra để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khoá X bước vào ngày làm việc thứ 2.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đọc tờ trình về bầu Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT và ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH.

Hai Giám đốc Sở được bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG.
HĐND TPHCM bầu bổ sung hai Ủy viên UBND TPHCM. Kết quả, Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng và Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Văn Thinh chính thức trở thành Ủy viên UBND TPHCM với tỷ lệ lần lượt là 96,38% và 98,79% số phiếu bầu.

Về chương trình hành động khi được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cam kết sẽ chủ động và tích cực thực hiện các chương trình, đề án, các chỉ tiêu chủ yếu cả nhiệm kỳ được Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV đề ra. 

Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy về chương trình hành động giảm ô nhiễm môi trường, triển khai có hiệu quả việc quản lý chất thải rắn. Đồng thời triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn TPHCM" bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM cam kết nâng cao năng lực và chất lượng các đoàn thanh tra, bảo đảm 100% các cuộc thanh tra đều có kết luận thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố…

Hai Giám đốc Sở được bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chúc mừng Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng và Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Văn Thinh.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh cam kết sẽ chủ động và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động, nâng cao hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, nhất là giáo dục chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.
Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của thị trường lao động thành phố. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội…

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cam kết tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tiếp tục rà soát sắp xếp các đơn vị tương đồng chức năng, giảm số lượng đầu mối, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành theo hướng chuyên môn hoá.

Tin cùng chuyên mục