Hải Phòng đang xây dựng đề án thành lập thêm một thành phố

Chiều 14-3, tại TP Hải Phòng, Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Sở TT-TT, Hội Nhà báo và các đơn vị chức năng tổ chức giao ban và cung cấp thông tin báo chí định kỳ lần thứ 2, năm 2024.

Tại đây, Sở Nội vụ TP Hải Phòng đã thông tin về kết quả cũng như kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ TP Hải Phòng, trước khi thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng có 15 quận, huyện (7 quận, 8 huyện, trong đó có 2 huyện đảo) và 223 xã, phường, thị trấn (143 xã, 70 phường và 10 thị trấn).

tp-hai-phong-8994.jpg
Trung tâm TP Hải Phòng

Trong giai đoạn 2019 - 2021 đã sắp xếp 12 xã, phường thành 6 xã, phường tại 4 quận, huyện, giảm 6 xã, phường, qua đó hoàn thành 100% kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019 - 2021 theo quy định của Trung ương. Sau khi sắp xếp, TP Hải Phòng có 217 xã, phường, thị trấn, gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, cùng với việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, hiện nay TP Hải Phòng đang triển khai xây dựng đồng thời các đề án khác về đơn vị hành chính, gồm thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng.

Sau sắp xếp, TP Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 167 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó huyện Kiến Thụy có 16 xã, thị trấn.

Tin cùng chuyên mục