Hàng loạt sai phạm tại UBND huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

SGGPO
Hàng loạt sai phạm liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, sai phạm trong xây dựng các công trình và công tác quy hoạch cán bộ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa được cơ quan thanh tra phát hiện.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình. Nhiều sai phạm đã được đoàn thanh tra phát hiện.

Hàng loạt sai phạm tại UBND huyện Đức Trọng - Lâm Đồng ảnh 1 Đoàn thanh tra phát hiện sai phạm trong duy tu và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, trong các năm 2016-2017, UBND huyện Đức Trọng thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định. Trong đó, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 51 trường hợp tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục không có tên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là chưa thực hiện theo đúng quy định (có 46 trường hợp không xin chủ trương của Huyện ủy là không thực hiện đúng theo quy định).

Khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn này, có 29 trường hợp UBND huyện không xin ý kiến của Sở Nội vụ; 7 trường hợp chưa có trình độ đại học được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phân công bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, chỉ đạo, trong đó có lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình. Công trình sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã Tà Hine do bà Phạm Thị Thanh Thúy ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình nhưng chồng bà là Giám đốc Công ty TNHH Triệu Khánh ký hợp đồng thi công công trình là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, 4 Điều 37 Luật PCTN, gây dư luận không tốt.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (là Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng) chưa khách quan trong việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 nên để phát sinh dư luận không tốt trong cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương.

Trong công tác kỷ luật, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng ký ban hành Thông báo số 107/TB-UBND ngày 13-6-2016 về việc thông báo xem xét kỷ luật ông Lê Công Tuấn là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2951/UBND-TD ngày 31-5-2016 và chưa đúng thẩm quyền. Vì theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011 của Chính phủ, UBND tỉnh mới có thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Lê Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện theo quy định về phân cấp CBCCVC của UBND tỉnh.

Ngoài ra, việc tuyển dụng CBCCVC và người lao động: UBND huyện đồng ý cho các phòng chuyên môn ký hợp đồng 9 trường hợp làm công việc chuyên môn là chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008; Không thông báo công khai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên 3 số báo liên tiếp của cấp tỉnh.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, UBND huyện không rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, UBND huyện chưa triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trường Dân tộc nội trú, các trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học, Trường Mầm non trực thuộc...

Ngoài ra, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm tại 6 công trình, dự án với tổng số tiền là 7,6 tỷ đồng. Trong đó, đối với công trình duy tu và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn, chủ đầu tư không báo cáo kịp thời những bất hợp lý đối với định mức tưới nước theo các định mức được công bố để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, công bố định mức cho phù hợp, nên để xảy ra các sai phạm với số tiền 1,5 tỷ đồng.

ĐOÀN KIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn