Các tỉnh Tây Nguyên

Hàng ngàn hécta cây trồng đặc sản bị thiếu nước

Bà con nông dân nhiều tỉnh ở Tây Nguyên huy động xe kéo chở ống nước về để chống hạn.

Người dân các tỉnh Tây Nguyên đang vất vả vì nắng hạn. Nhiều hồ, đập và suối nhỏ  ở Lâm Đồng đã cạn nước. Tuy chưa có ảnh hưởng lớn đến diện tích cây hoa màu (vì nông dân vừa thu hoạch xong) nhưng tình trạng này nếu kéo dài đến ngày 20-3 mà không mưa thì diện tích cây trồng ở Lâm Đồng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng.

Nhiều loại cây dài ngày như cà phê (120.000ha), chè (25.000ha), điều (12.000ha) và dâu tằm (6.000ha) bị thiếu nước nghiêm trọng. Tại một số huyện như Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đạ Tẻh, Cát Tiên, hàng ngàn hécta cây trồng đang phải đối mặt với tình trạng nắng hạn. Toàn tỉnh có đến 461 công trình thủy lợi vừa và nhỏ nhưng chưa có công trình thủy lợi lớn, năng lực tưới tiêu hạn chế, năng suất tưới không cao nên việc thiếu nước là không thể tránh khỏi.

Vào thời điểm này cây cà phê ở Tây Nguyên rất cần nước để trổ bông đợt 2 nhưng lại thiếu nước. Tại Đắc Lắc, nước từ sông Sêrêpốk, Krông Ana… đang cạn rất nhanh và hiện đã có hơn 2.500ha lúa nước và cây cà phê của bà con nông dân trong tỉnh bị khô hạn, mặc dù địa phương  có trên 533 công trình thủy lợi, trong đó có trên 440 hồ chứa với dung tích trên 400 triệu m³ nước nhưng vẫn thiếu nước tưới trầm trọng. Nếu đến cuối tháng 4-2007 mà không có mưa thì 45.600ha cây trồng các loại ở Gia Lai phải đối mặt với khô hạn.

Tin, ảnh: V.Đ.

Các tin, bài viết khác