Hết chạy!

- Cuối cùng rồi Thủ tướng cũng hạ lệnh tháo dỡ các nhà đã xây dựng không phép, sai phép.
- Hoan hô. Vấn đề là kỷ cương, phép nước phải được giữ vững!
- Đúng vậy, một nhà vượt phép được thì, sẽ hằng hà… nhà «đặt cái cày trước con trâu». Rối là cái chắc.
- Phàm cái sự đời, «không ăn» thì đâu dễ bỏ qua việc trái lè lè ra trước mắt bàn dân thiên hạ như vậy. Ai lại «mua dây buộc mình» bao giờ nhỉ, trừ phi lỡ… nhận của biếu.
- Đúng, vấn đề không chỉ là kỷ cương, mà trên hết quyết định của Thủ tướng cũng nhằm tập cho dân ta và cán bộ ta bỏ thói quen «chạy chọt».
- Thì tại các công sở chẳng phải đều treo khẩu hiệu «sống và làm việc theo pháp luật» đó sao.
- Ờ có. Nhưng, sao ông nói… lảng quẻ vậy?
- Lảng hồi nào ! Này nhé, sẵn dịp này mình hiến kế nhà nước phát động «nói và làm» trong cán bộ theo khẩu hiệu trên thì xã hội mình phát triển… bền vững liền hà. 
- Thằng Hai mày nói cứ như… thánh.
- Hổng phải sao ! Này nhé, cán bộ giao thông xử đúng luật thì làm gì có xe tù, xe chạy ẩu gây tai nạn giao thông; cán bộ nhà đất hành xử theo luật, làm gì có nhà trái phép; cán bộ kinh tế làm đúng luật, làm gì…
- …có cán bộ bị dựa cột phải hông?
- Chớ sao. Ông bà ta dạy rồi: Quân pháp bất vị thân ! Cứ làm thẳng tay là yên liền hà!

HAI THỊ NGHÈ

Các tin, bài viết khác