Hiểu nhầm

Người ta đưa tới bệnh viện cấp cứu một người bị thương ở đầu. Y tá trực lập hồ sơ hỏi:
- Xin cho biết quý danh.

- James World.

- Tên bà nhà?

- Không phải đâu, đây là tai nạn xe hơi.

NGUYỄN HỒ NAM (st)

Các tin, bài viết khác