Hỏi đáp về nghị định 115/2005/Nđ-CP: Nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ

* Quy chế chi tiêu nội bộ quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị liên quan đến các khoản chi: thu nhập; hội nghị; công tác phí trong nước, ngoài nước; sử dụng điện thoại công vụ; nghiệp vụ thường xuyên; sản xuất kinh doanh, dịch vụ; khen thưởng; phúc lợi… với các nguyên tắc như sau (theo quy định tại Khoản 3 Mục V Thông tư 12 hướng dẫn thực hiện Nghị định 115):

- Về thu nhập: Tổ chức KH-CN bảo đảm mức lượng theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp do Nhà nước quy định, sau đó phân chia theo hệ số điều chỉnh tăng thêm cho cán bộ, viên chức và ngoài lao động theo nguyên tắc người nào có năng suất lao động, hiệu quả công tác cao, trách nhiệm cao và đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được hưởng mức thu nhập nhiều hơn;

- Về chi tiêu hội nghị, công tác phí trong nước: Tổ chức KH-CN được quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước trong phạm vi nguồn kinh phí của đơn vị;

- Về chế độ công tác phí ngoài nước: Tổ chức KH-CN thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước khi sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Trường hợp đơn vị quy định mức chi cao hơn thì phải sử dụng nguồn kinh phí từ các quỹ của đơn vị để chi trả;

- Về sử dụng điện thoại công vụ: Tiêu chuẩn trang bị điện thoại cho cán bộ quản lý và chi phí mua máy điện thoại, lắp đặt, hòa mạng thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại, đơn vị được quyền xây dựng mức chi cao hơn hoặc thấp hơn quy định của Nhà nước đối với cơ quan hành chính;
- Về hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: Tùy theo tình hình cụ thể, đơn vị thực hiện phương thức quản lý phù hợp, có thể khoán thu, khoán chi đối với các bộ phận trực thuộc, trong đó quy định rõ tỷ lệ trích nộp để chi quản lý chung của đơn vị cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; quy định chế độ thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật… 

TR.LINH (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

An toàn, nhanh, rẻ

- Đầu tháng 10 tới, xứ mình dự kiến thí điểm loại hình Mobile Money (tiền di động) rồi sau đó sẽ triển khai diện rộng. Vậy là thanh toán điện tử sẽ nhanh trở nên xôm tụ theo cách rất dễ dàng với đa số cư dân.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn