Hỏi - Đáp: Xử lý các đảng viên cùng ký vào đơn tố cáo

- Hỏi: Một nhóm đảng viên cùng ký tên vào đơn tố cáo một lãnh đạo đơn vị vi phạm về kinh tế. Xét thấy động cơ viết đơn của những đảng viên này không sai trái, chi bộ chỉ phê bình, rút kinh nghiệm và yêu cầu đảng viên chấp hành đúng Quy định 115-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị khóa X về “Những điều đảng viên không được làm”. Việc làm trên của chi bộ đúng hay sai?

>> Đáp: Một trong những nhiệm vụ của đảng viên như Điều lệ Đảng quy định là không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện khác. Trong Điều 3 Điều lệ Đảng cũng quy định, đảng viên có quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

Nhưng một nhóm đảng viên viết đơn tố cáo cán bộ vi phạm là không đúng với các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Vì đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong phạm vi tổ chức Đảng, chứ không được phép tổ chức thành một nhóm làm đơn tố cáo như trên.

Bộ Chính trị khóa X quy định: đảng viên không được tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo nặc danh, mạo danh; viết ký tên tập thể vào đơn tố cáo; tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu kiện. Quy định này của Trung ương nhằm hạn chế những tiêu cực  trong việc tố cáo, khiếu nại, làm nhiễu thông tin, nhưng không vì thế làm cản trở quyền “phê bình, chất vấn”, “báo cáo kiến nghị” của đảng viên.

Như vậy, ký tên tập thể vào đơn tố cáo là việc làm vi phạm quy định của Bộ Chính trị; chi bộ nhắc nhở, phê bình đảng viên không được ký tên tập thể vào đơn là đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Thùy Trang (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhà Bè tiến đến ứng dụng AI, ảnh viễn thám phục vụ người dân, quản lý tài nguyên

Bên cạnh triển khai thành công việc công khai các giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp lên ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến" (thuộc chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”) giúp giám sát trật tự xây dựng vào cuối năm 2019 được tốt hơn, hiện nay Nhà Bè tiến đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và ứng dụng ảnh viễn thám để quản lý xây dựng, tài nguyên… 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP