Hôm nay 1-1-2007, 10 luật mới có hiệu lực

Hôm nay 1-1-2007, 10 luật mới đã được Quốc hội thông qua trong năm 2006 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là các luật: Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Công nghệ thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Luật sư, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chứng khoán.

Luật Kinh doanh bất động sản có một điểm mới là hoạt động môi giới BĐS, lâu nay vốn được gọi là “cò”, đã được luật hóa. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ môi giới BĐS. Cá nhân làm nghề môi giới BĐS độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, và có chứng chỉ môi giới BĐS. Luật cũng cho phép mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định khá rõ về trách nhiệm của hãng hàng không đối với khách hàng bị chậm, hủy chuyến bay. Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm không do lỗi của hành khách thì bên vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí liên quan trực tiếp trong thời gian chờ đợi tại cảng hàng không. Nếu chuyến bay bị hủy do lỗi của bên vận chuyển nhưng không thông báo trước thì ngoài quy định trên còn phải bồi thường, đồng thời thu xếp hành trình cho phù hợp hoặc trả lại tiền vé.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định: Ngoài chế độ BHXH bắt buộc (thực hiện từ ngày 1-1-2007 chi trả khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất), người lao động còn có thể tham gia BHXH tự nguyện (từ 1-1-2008, chi trả khi hưu trí và tử tuất) và bảo hiểm thất nghiệp (từ 1-1-2009, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm). 

B.M.

Các tin, bài viết khác