Dự kiến ngày 28-3-2008, vệ tinh viễn thông VINASAT sẽ phóng lên quỹ đạo

Hợp đồng bảo hiểm 21 triệu USD

Chiều qua, 20-12, VNPT đã ký kết với Bảo Việt và Công ty Bảo hiểm bưu điện (PTI) hợp đồng bảo hiểm Dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam – VINASAT, trị giá 21 triệu USD.

Theo thỏa thuận, Bảo Việt và PTI sẽ bảo hiểm những tổn thất hoặc hư hại xảy ra cho VINASAT trong quá trình phóng vệ tinh và ở trên quỹ đạo dẫn đến việc vệ tinh bị mất hoặc bị giảm sút thời gian sống hoặc năng lực cung cấp dịch vụ viễn thông. Khi xảy ra các rủi ro của vệ tinh này trong giai đoạn phóng và 1 năm hoạt động quỹ đạo, số tiền bảo hiểm được đền bù là 177 triệu USD.

Theo dự kiến, ngày 28-3-2008, VINASAT - vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, có mức đầu tư 2.885 tỷ đồng sẽ được phóng lên quỹ đạo. Hiện nay, 2 trạm điều khiển mặt đất đặt tại Hà Tây và Bình Dương đã hoàn thành và sẵn sàng cho việc tiếp nhận, đưa vào vận hành, khai thác vệ tinh VINASAT. 

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác