Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở

Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở

Dưới đây là toàn bộ cuốn sổ tay để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở nên tham khảo:

Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 1
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 2
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 3
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 4
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 5
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 6
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 7
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 8
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 9
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 10
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 11
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 12
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 13
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 14
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 15
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 16
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 17
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 18
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 19
Hướng dẫn phòng cháy do chập điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở ảnh 20

Theo EVN, điện là nguồn năng lượng thiết yếu, phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra các sự cố cháy nổ, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại về tài sản mà vụ việc tại Bình Dương là một trong những ví dụ cụ thể.

VĂN PHÚC

Các tin, bài viết khác