Huy động hơn 31.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(SGGP). - Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 12-2014, HNX tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được hơn 31.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm khoảng 5% - 6,2%/năm, 5 năm khoảng 5,85% - 7%/năm, 10 năm là 6,4%/năm, 15 năm khoảng 7,8% - 8,1%/năm. So với tháng 10, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm tăng 1,6%/năm, 5 năm tăng khoảng 1,2%/năm, 10 năm giảm 0,05%/năm, 15 năm tăng 0,4%/năm.

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác