Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV

SGGPO

Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV vừa khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội sáng nay, 21-5. Trước đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng các vị đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Toàn cảnh phiên khai mạc

Toàn cảnh phiên khai mạc

Tham dự kỳ họp có các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại diện các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Dành 2/3 thời lượng cho xây dựng pháp luật

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng quý I đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây, cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
“Vì vậy, chúng ta cần tập trung phát huy tối đa những tiềm năng đã có, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các kịch bản để ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực từ các biến động của thế giới, bảo đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, kỳ họp lần này sẽ có một số phiên được phát thanh, truyền hình trực tiếp đáng chú ý như:

- Thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách ngày 25 và 26-5

- Thảo luận báo cáo giám sát về vốn tại doanh nghiệp nhà nước ngày 28-5

- Chất vấn và trả lời chất vấn ngày 4, 5 và 6-6

- Thảo luận Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi ngày 13-6

Thông báo về chương trình nghị sự Kỳ họp, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

Đây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông đảo cử tri quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương và Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét, thảo luận về các báo cáo quan trọng của Chính phủ; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019...

Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Theo dõi sát tình hình; hành động nhanh, quyết liệt, tranh thủ tốt thời cơ

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Chính phủ cho biết, qua đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong số 13 chỉ tiêu đã được thông qua, so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV (tháng 10-2017), có 7/13 chỉ tiêu đạt kết quả tích cực hơn, 4/13 chỉ tiêu không thay đổi và 2/13 chỉ tiêu đạt thấp hơn số ước tính đã báo cáo Quốc hội là chỉ tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP và chỉ tiêu giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP.

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, phát triển và đi vào chiều sâu…

Nhận định năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2016-2020, với nhiệm vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 đạt khoảng 6,5%-6,7%, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa giải pháp ngắn hạn và giải pháp căn cơ dài hạn, chủ động theo dõi sát tình hình, hành động nhanh, quyết liệt, tranh thủ tốt các thời cơ và đề ra các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động kinh tế vĩ mô cũng như các diễn biến bất lợi xảy ra.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV ảnh 2 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại phiên khai mạc
 Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành và địa phương đã khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị,... cụ thể hóa nhiệm vụ được giao thành từng mục tiêu cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình để tập trung chỉ đạo. Điều đó thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và tinh thần quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương phấn đấu thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

"Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018 là hết sức tích cực, song đây mới là bước đầu, nhiệm vụ đến cuối năm còn hết sức nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành và địa phương hết sức nỗ lực, tiếp tục tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo đà cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh.

 
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV ảnh 3
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV ảnh 4
 
Sáng nay 21-5, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Tăng đối thoại, tăng hiệu quả giải quyết việc của dân

Thời gian qua, nhiều địa phương của TPHCM đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhờ đó, nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân được giải đáp, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Việt Nam và Thế giới

Diễn đàn ARF: Xây dựng lòng tin trong khu vực

Chiều 5-8, tại Phnom Penh (Campuchia), trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 29.

Vững lòng biển đảo

Kỷ niệm 9 năm thành lập Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa 167

Là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa 167 (Vùng 2 Hải quân) được thành lập vào ngày 12-7-2013. Trải qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực của Vùng 2 Hải quân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Nhân sự

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM có tân giám đốc

Sau hơn 4 tháng trống vị trí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM kể từ khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức vụ này và thôi việc theo nguyện vọng vào ngày 15-3-2022, từ ngày hôm nay 1-8-2022, ông Võ Minh Tuấn được Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM. 

Cải cách hành chính

Chỉ cần một bản vẽ cho hai thủ tục hành chính

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đã trình UBND TPHCM thông qua mẫu bản vẽ để sử dụng chung trong 2 thủ tục hành chính, là cấp giấy phép xây dựng và cấp đổi giấy chủ quyền nhà. Khi được thông qua, người dân chỉ cần sử dụng một bản vẽ cấp phép cho hai thủ tục hành chính.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />