Khánh Hòa xử lý nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ

Theo lãnh đạo Sở Công thương Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh có 8 dự án thủy điện vừa và nhỏ được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch với tổng công suất lắp máy là 113MW. 

Trong đó có 3 dự án đang vận hành phát điện, gồm các nhà máy thủy điện: Ea Krong Rou (công suất 28MW), Sông Giang (công suất 37MW), Sông Chò 2 (công suất 37MW).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sau khi rà soát, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi thỏa thuận đầu tư, đưa 4 dự án ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ toàn quốc gồm: Sông Trang (công suất 5W), Khánh Thượng (công suất 18MW), Sông Cái (công suất 2MW), Hoa Sơn (công suất 4W). 

Theo Sở Công thương Khánh Hòa, lý do thu hồi các dự án nói trên do đối chiếu Quy hoạch phát triển Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được duyệt năm 2017, trên địa bàn tỉnh không có tiềm năng phát triển nguồn dự án thủy điện.

Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy, vị trí thủy điện quy hoạch không có hiệu quả kinh tế, chiếm dụng nhiều đất rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, phải đền bù di dân tái định cư và đấu nối nhà máy vào điện lưới quốc gia rất khó khăn.

Tin cùng chuyên mục