Xã luận

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

SGGP

91 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930, mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện đặc biệt của những người cộng sản Việt Nam, mà thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc, bởi trước hết, công việc của Đảng là công việc của toàn dân, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Và hôm nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lại hướng về Thủ đô Hà Nội hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc, với sự tham dự của 1587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Cuộc chiến chống nội xâm, với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có kết quả thiết thực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có những điểm nhấn, trong đó có hai thành tố mới được đề cập và nhấn mạnh nhiều lần, từ chủ đề Đại hội, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới sáng tạo. Đây có thể được xem là điểm nhấn trong Dự thảo Văn kiện và của Đại hội XIII, phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào một thời kỳ phát triển mới, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Hướng về Đại hội với niềm tin son sắt, nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, tiêu biểu về trí tuệ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân. 

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh tra phải bảo đảm hiệu quả giám sát

Chiều 26-5, khi Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), rất nhiều ý kiến đã yêu cầu làm sao để bảo đảm tính độc lập của đoàn thanh tra, để thanh tra thực sự là công cụ sắc bén nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, “chiến đấu” với những sai phạm, từ đó đạt tới mục tiêu cao hơn là phòng ngừa tiêu cực, sai phạm. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Siết quản lý, ngăn hệ lụy “đất 04” bị đầu cơ

Thời gian qua, tình trạng “sốt đất” len lỏi khắp nơi đã khiến hàng trăm hécta đất cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận (gọi tắt là đất 04) bị mang đi rao bán, chuyển nhượng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ thiếu đất sản xuất, dẫn đến nguy cơ tái nghèo, tiếp tục phá rừng làm rẫy.

Tin buồn

Tin buồn

Ban Cán sự đảng Bộ Y tế;  Thành ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ VN TPHCM; Quận ủy, UBND, UBMTTQ VN quận 3; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN phường Võ Thị Sáu, quận 3 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: