Khi được khen

Quý bà nọ nói với người ăn mày đứng trước cửa:

- Anh còn trẻ, lẽ ra nên làm việc mà sống, còn hơn là đứng ngoài đường xin ăn. Anh không thấy xấu hổ ư?

- Bà nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như thế. Bà đẹp như vậy, lẽ ra phải trở thành diễn viên điện ảnh chứ không nên có một cuộc sống bình thường như vầy.

- Đúng quá, anh chờ một chút, tôi vào bếp lấy một chút gì cho anh ăn nhé!

LÊ THUẬN TÂM (st)

Các tin, bài viết khác