Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 9%

(SGGP).- Từ ngày 1-10, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ loại ghi tên, in sẵn mệnh giá, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 9%/năm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trái phiếu kho bạc được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam. Tiền gốc và lãi trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn (đủ 24 tháng).

Trường hợp người sở hữu trái phiếu có nhu cầu thanh toán trước hạn nếu chưa đủ 6 tháng thì không được hưởng lãi; nếu thời gian mua trái phiếu đủ 6 đến dưới 12 tháng được hưởng lãi là 4%; từ 12 đến dưới 18 tháng hưởng lãi 8,40%; từ 18 đến dưới 24 tháng được hưởng lãi 12,9%. 

NG. QUANG

Các tin, bài viết khác