Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán khoảng 32 tỷ đồng

(SGGP).- Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong tháng 2, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát ước đạt 20.500 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách qua KBNN, đã phát hiện 1.200 khoản chi của 3.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối thanh toán với số tiền khoảng 32 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

N.Quang