Khỏi cần

Cậu con trai viết thư về cho bố “Bố gửi cho con 10 đô la để con chụp hình với người yêu. Con sẽ gửi cho bố một tấm”.

Mấy hôm sau, cậu nhận được lá thư của bố “Con thân yêu, bố gửi cho con 5 đô la, con chỉ cần chụp hình người yêu để bố mẹ xem mà thôi. Còn con thì bố mẹ biết quá rõ, khỏi cần chen vào đó!”.

S.K (st)

Các tin, bài viết khác