Hướng dẫn lương mới khu vực FDI

Không được cắt giảm các chế độ của người lao động

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tiền lương mới ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ ngày 1-2-2006, Sở LĐ-TBXH TPHCM đã có văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho 2.000 doanh nghiệp FDI ở trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp…

Lao động VN làm việc trong Khu chế xuất Tân Thuận.

Trước ngày thực hiện Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu đối với lao động VN làm việc trong khu vực FDI, có nhiều ý kiến thắc mắc về một số điểm đã nêu trong công văn số 120/LĐTBXH hướng dẫn thực hiện nghị định này.

Vì thế, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành thêm công văn số 190/LĐTBXH giải thích rõ khái niệm lao động đã qua học nghề và các chế độ không được xóa bỏ hoặc cắt giảm mà pháp luật lao động đã quy định.

Cụ thể, lao động đã qua học nghề bao gồm học nghề từ 1 đến 3 năm, được cấp bằng nghề, bằng trung cấp nghề theo quy định tại Nghị định 90/CP; bằng nghề theo quy định tại Điều 33 Luật Giáo dục năm 1998; Nghị định số 02/CP của Chính phủ ; bằng cao đẳng nghề theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005. Học nghề dưới 1 năm (còn gọi là dạy nghề ngắn hạn hoặc dạy nghề có trình độ sơ cấp).

Bà Đinh Kim Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM giải thích thêm: Dạy nghề ngắn hạn có thể tổ chức theo hình thức học lý thuyết và thực hành theo lớp; kèm cặp tại xưởng, tại nhà, lấy thực hành là chính, vừa học, vừa làm, chuyển giao công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến. Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đúng thời gian thử việc đối với người lao động theo từng chức danh để bố trí mức lương theo chức danh, cấp bậc của công ty.

Thời gian thử việc theo quy định hiện hành là không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn , kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với chức danh nghề có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và không quá 6 ngày đối với lao động khác.

Mức lương trả cho người lao động đã qua đào tạo nghề và thời gian thử việc nêu trên phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định: khu vực nội thành 870.000 + (870.000 x 7%) = 930.000 đồng và ngoại thành 790.000 + (790.000 x 7%)=845.000 đồng. Những chức danh cùng nhóm công việc, nếu tiền lương bậc 1 thấp hơn mức 930.000 đồng/tháng và 845.000 đồng/tháng thì doanh nghiệp phải điều chỉnh ít nhất bằng mức này. Như thế, các doanh nghiệp phải xem xét điều chỉnh mức lương khởi điểm trong thang lương, bảng lương cho phù hợp.

Về các chế độ không được xóa bỏ hoặc cắt giảm khi thực hiện chính sách tiền lương mới là các chế độ đã được pháp luật lao động quy định. Cụ thể như tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm; tiền lương phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề độc hại, nặng nhọc...; còn đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp , tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế của doanh nghiệp. 

THIÊN HÒA

 

Các tin, bài viết khác