Không minh mẫn...

- Bị cáo – quan tòa nghiêm giọng – Anh vẫn cố chối tội hành hung người khác bằng quan điểm khó lọt tai. Giáng cả cái can nặng trịch lên đầu nạn nhân, lại còn phân bua rằng hành động trong trạng thái không minh mẫn?

- Vâng, đúng thế, thưa ngài chủ tọa!

- Vậy anh có điều gì chứng minh chuyện ấy không?

- Có, có chứ. Đơn giản là trong can vẫn còn bia!

XUÂN HIẾU (st)

Các tin, bài viết khác