Không thu phí thẩm định QSDĐ khi cấp lần đầu

(SGGP).- Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ). Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số địa phương ban hành văn bản thu phí thẩm định QSDĐ áp dụng đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. Bộ Tài chính cho rằng, việc ban hành quy định thu phí thẩm định cấp QSDĐ lần đầu là không đúng với Thông tư 97 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo thống nhất trong việc thu phí thẩm định QSDĐ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau: phí thẩm định cấp QSDĐ chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với QSDĐ. Luật Đất đai 2003 quy định Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu là việc Nhà nước công nhận QSDĐ đối với người đang sử dụng đất ổn định.

Do đó, phí thẩm định cấp QSDĐ không áp dụng cho trường hợp cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. Bộ Tài chính đề nghị, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện đúng theo hướng dẫn.

H.Nhung

Các tin, bài viết khác